Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

 

1.6.
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló,
vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és
1. pontban meghatározott adatai

 

Nincs releváns adat.