Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

 

1.7.
A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló,
illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet
neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

Nincs releváns adat.