Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

 

2.1.
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó,
a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök,
valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

  •  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
  • A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény