Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

 

2.14.
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

 

Nincs releváns adat.