Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

 

3.1.
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése,
számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója