Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

 

1.1.
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve,
székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme,
honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos elérhetőségek:

Hivatalos név: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Székhely: 6772 Deszk, Tempfli tér 7.
Postacím: 6728 Szeged, Városgazda sor 1.
Telefonszám: +36/62/777-270
Faxszám: +36/62/777-271
Elektronikus levélcím: info@dhgt.hu
Honlap: https://dhgt.hu/