Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

 

1.10.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve,
a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

Nincs releváns adat.