Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

 

1.4.
A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége
(telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

 

Nincs releváns adat.