Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

 

1.8.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve,
székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme),
alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

Nincs releváns adat.