Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

 

1.9.
A közfeladatot ellátó szerv által alapított
költségvetési szerv neve, székhelye,
a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése,
illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata,
vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

 

Nincs releváns adat.