Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

 

2.13.
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje,
az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége,
az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Lukács Attila
elérhetősége: info@dhgt.hu