Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

 

2.16.
Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája,
amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

Nincs releváns adat.