Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

 

2.2.
Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal
esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató
magyar és angol nyelven

 

Nincs releváns adat.