banner-alakzat-2

logóÓvjuk a Földünket, hiszen csak egy van belőle!

A hulladék nemcsak környezeti probléma,
hanem gazdasági veszteség is.

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

3.4.
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételévelA szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2023. évi szerződések

Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam /szerződéskötés időpontja/
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzett vagyonelemek üzemeltetése
(KÖZBESZERZÉS)
Üzemeltetési szerződés DHGT - Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Időarányos üzemeltetési díj:
76.218.670,- Ft (2023. II. félév);
145.384.897,- Ft (2024.);
149.184.026,- Ft (2025.)
Szerződéskötés időpontja:
2023.06.19.
Hatálybalépés időpontja:
2023.07.01.
Időtartam:
2023.07.01.-2025.12.31.
A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésére vonatkozóan
(KÖZBESZERZÉS)
Üzemeltetési szerződés DHGT – Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Időarányos üzemeltetési díj:
214.625.944,- Ft (2023. II. félév);
441.421.062,- Ft (2024.);
452.956.069,- Ft (2025.)
Szerződéskötés időpontja:
2023.06.19.
Hatálybalépés időpontja:
2023.07.01.
Időtartam:
2023.07.01.-2025.12.31.
A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékgyűjtő edények üzemeltetése
(KÖZBESZERZÉS)
Üzemeltetési szerződés DHGT - Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Időarányos üzemeltetési díj: 4.731.266,- Ft (2023. II. félév); 9.730.792,- Ft (2024.); 9.985.072,- Ft (2025.) Szerződéskötés időpontja:
2023.06.19.
Hatálybalépés időpontja:
2023.07.01.
Időtartam:
2023.07.01.-2025.12.31.
A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékgyűjtő gépjárművek üzemeltetése
(KÖZBESZERZÉS)
Üzemeltetési szerződés DHGT - Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Időarányos üzemeltetési díj:
20.828.242,- Ft (2023. II. félév);
42.837.434,- Ft (2024.);
43.956.842,- Ft (2025.)
Szerződéskötés időpontja:
2023. 06. 19.
Hatálybalépés időpontja:
2023.07.01.
Időtartam:
2023.07.01.-2025.12.31.
A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékgyűjtő edények üzemeltetése
(KÖZBESZERZÉS)
Üzemeltetési szerződés DHGT - DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Időarányos üzemeltetési díj:
1.108.233,- Ft (2023. II. félév);
2.279.303,- Ft (2024.);
2.338.865,- Ft (2025.)
Szerződéskötés időpontja:
2023.06.19.
Hatálybalépés időpontja:
2023.07.01.
Időtartam:
2023.07.01.-2025.12.31.
A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan tájékoztatási, PR és nyilvánosság biztosítási feladatok ellátása Megbízási szerződés DHGT - Creative Elephant Studio Kft. 6.640.000,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2023.06.26.
Hatálybalépés időpontja:
2023.06.26.
Időtartam:
A szerződés hatályba lépésének napjától számítva a mindenkor hatályos Támogatási Szerződéssel összhangban valamennyi feladat szerződésszerű teljesítéséig.

2022. évi szerződések

Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam /szerződéskötés időpontja/
1 darab Klarwin ROAW 9144 DTG 48/11 IEX típusú Csurgalékvíz Tisztító Berendezés bérbeadása Bérleti szerződés Klarwin Magyarország Kft. - Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás - Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Havi bérleti díj:
6.560.000,- Ft
Havi üzemeltetési díj:
1938,- Ft/m3
Szerződéskötés időpontja:
2022.12.01.
Időtartam:
2022.12.01-2022.12.31.
A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen megvalósult, beszerzésre került hulladékkezelő létesítmények és munkagépek üzemeltetésére vonatkozóan (KÖZBESZERZÉS) Üzemeltetési szerződés DHGT – Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 90.319.394,- Ft
Évi üzemeltetési díjak:
14.001.609,- Ft (2021.);
43.867.703,- Ft (2022.);
32.450.082,- Ft (2023.)
Szerződéskötés időpontja:
2022. 03. 18.
Hatálybalépés időpontja:
2022. 05. 03.
Időtartam:
2022. 03. 18. - 2023. 06. 30.
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt belül beszerzett egyes vagyonelemek térítésmentes átadása Megállapodás DHGT - Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása 5.761.129,- Ft
(Könyv szerinti nettó érték)
Szerződéskötés időpontja:
2022. 04. 25.
Hatálybalépés időpontja:
2022. 07. 13.
Időtartam:
A vagyonelemek teljes körű átadás- átvételének lebonyolításáig
Jogi képviselet ellátása a Szegedi Törvényszék előtt 6.G.40.009/2022. Szám alatt, A POLYDUCT Műanyag- és Fémipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 4181 Nádudvar, Kabai u. 62.) alperes ellen jótállási igény érvényesítése iránt folyamatban lévő peres eljárás során Megbízási szerződés és Tényvázlat DHGT - Dr. Tóth-Szeles András egyéni ügyvéd A felkészülés és a válaszirat elkészítésének ügyvédi munkadíja: 500.000,- Ft; A bírósági tárgyalás ügyvédi munkadíja tárgyalásonként 50.000,- Ft; Minden további beadvány elkészítésének ügyvédi munkadíja 15.000,- Ft-tól 45.000,- Ft-ig terjedő összeg a beadvány bonyolultságától, illetve hosszától függően. Szerződéskötés időpontja:
2022. 11. 19.
Időtartam:
Határozatlan

2021. évi szerződések

Szerződés tárgya Szerződés típusa Szerződő felek Szerződés értéke (nettó) Időtartam /szerződéskötés időpontja/
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt eredményeképpen létrejött és a jelen szerződéssel átadásra kerülő vagyonelemek üzemeltetése 1. rész 1. sz. módosítás (KÖZBESZERZÉS) Vagyonkezelési szerződés DHGT - Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 2021. évi koncessziós díj:
129.604.556,- Ft
Szerződéskötés időpontja:
2021. 01. 01.
Időtartam:
2021. 04. 21.
A KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 azonosítószámú projekt eredményeképpen létrejött és a jelen szerződéssel átadásra kerülő vagyonelemek üzemeltetése 1. rész 2. sz. módosítás (KÖZBESZERZÉS) Vagyonkezelési szerződés DHGT - FBH-NP Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2021. évi koncessziós díj: 27.397.895,- Ft Szerződéskötés időpontja:
2021. 01. 01.
Időtartam:
2021. 04. 21.
A KEHOP-3.2.1.-15-2016-00006 azonosítószámú projekt eredményeképpen beszerzésre kerülő hulladékgyűjtő gépjárművek ütemeltetésére vonatkozóan (KÖZBESZERZÉS) Vagyonkezelési szerződés DHGT - Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Évenkénti koncessziós díjak:
12.791.273,- Ft (2021.);
19.186.909, - Ft (2022.);
25.582.545,- Ft (2023.);
31.978.182,- Ft (2024.);
38.373.818,- Ft (2025.);
44.769.455,- Ft (2026.);
51.164.091,- Ft (2027.)
Szerződéskötés időpontja:
2021. 02. 16.
Időtartam:
A projekt fenntartási időszakának végéig
A KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt építési kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása és a kiviteli tervek elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalommal - 3. sz. módosítás (KÖZBESZERZÉS) Vállalkozási szerződés DHGT - MENTO-A-HÍD Szeged 2018 Konzorcium 5.881.400.899,- Ft Szerződéskötés időpontja (3.sz. módosítás):
2021. 09. 29.
Időtartam:
2018. 12. 17. - 24 hónap + 125 nap
Munkaszervezeti feladatok ellátása Megállapodás DHGT - Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala A Hivatal részére fizetendő tárgyévre vonatkozó éves támogatás összege a Társulás tárgyévre vonatkozó mindenkori, a Társulás által elfogadott kötségvetésében kerül Megállapításra. Szerződéskötés időpontja:
2021. 12. 06.
Időtartam:
2022. 01. 01. - Határozatlan