Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás

 

2.8.
A testületi szerv döntései előkészítésének rendje,
az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai,
a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei,
illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

2022

Társulási Tanács ülései